ΑΡΧΙΚΗ Φοιτητές Φοιτητικές ανακοινώσεις (Student Announcements)

Φοιτητικές ανακοινώσεις (Student Announcements)

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Οι δηλώσεις Πρακτικής Άσκησης θα πραγματοποιηθούν

στις 22 & 23 / 09

(στο γραφείο του κ. Ιακωβίδη Π.)

 

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

H κατάθεση των αιτήσεων των πτυχιακών εργασίων ορίστηκε από 1 έως  3 Οκτωβρίου 2014.

Οι φοιτητές που υποβάλουν αίτηση έχουν το δικαίωμα να προσκομίσουν στη Γραμματεία του τμήματος

τα τρία (3) αντίγραφα της πτυχιακής τους και το CD το αργότερο μέχρι δύο (2) ημέρες πριν την ημερομηνία της εξέτασης τους. 

Η εξέταση πτυχιακών θα πραγματοποιηθεί από 7 έως 24 Οκτωβρίου 2014

(θα ανακοινωθεί προγραμμα με τις συγκεκριμένες μέρες & ώρες της εξέτασης του κάθε φοιτητή, μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης των πτυχιακών) 

  ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή  των
επιτυχόντων

(15 με 26 Σεπτεμβρίου)

 

 

NEO!!!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

 

 

 

ΑΛΥΣΙΔΕΣ

ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος στην συνεδρίασή της στις 26/06/2014 αποφάσισε να ισχύσουν τα εξής από το επόμενο Ακαδημαϊκό έτος:

 

- ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: Για την εκάστοτε Κλινική Άσκηση, θα πρέπει ο φοιτητής να έχει τουλάχιστον επιτύχει στο Θεωρητικό ή το Εργαστηριακό μέρος του/των Προαπαιτούμενου/νων  μαθήματος/των

Εάν έχει πετύχει μόνο το Θεωρητικό, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει κατοχυρώσει τις παρουσίες του Εργαστηριακού καθώς και να έχει εξεταστεί σε αυτό.

 

- ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: Για την Πρακτική άσκηση ο φοιτητής θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει επιτύχει πλήρως και στις 4 Κλινικές (θεωρία & εργαστήριο) και για τα υπόλοιπα μαθήματα Ειδικότητας, ισχύει η παραπάνω  συνθήκη που απαιτείται στις Κλινικές

 

  

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΤΕΙ-Θ 

Για το ακαδ. έτος 2014 – 2015

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ