Πληροφορίες για Φοιτητές Erasmus

    Το πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS είναι δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του Προγράμματος 'Δια Βίου Μάθησης' (LLP – LifelongLearningProgram) και δίνει ευκαιρίες στους φοιτητές/τριες:

 • Να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους στο εξωτερικό για 3 έως 12 μήνες,
 • Να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 • Να λάβουν υποτροφία,
 • Να αναγνωριστούν οι σπουδές τους στο εξωτερικό,
 • Να γνωρίσουν μια άλλη χώρα, μια νέα κουλτούρα, να κάνουν νέους φίλους

     Tο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε είναι προσηλωμένο στους στόχους της αύξησης της κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ευρώπη και στην πλήρη αναγνώριση των σπουδών και των ακαδημαϊκών τίτλων.

Συμμετέχει στις ακόλουθες δραστηριότητες.

 • Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές
 • Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση
 • Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS)
 • Παράρτημα Διπλώματος (DS)
 • Κινητικότητα Διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία
 • Κινητικότητα διοικητικού και διδακτικού προσωπικού για εκπαίδευση

 

Ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι τμήματος:

Μαυρομούστακος Σάββας - Κοτταράς Σταύρος