Χαιρετισμός Προέδρου

Σας Καλωσορίζω στη νέα  ιστοσελίδα του τμήματος Φυσικοθεραπείας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και εύχομαι να σας προσφέρει  μια έγκαιρη και σφαιρική ενημέρωση, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας.

Η πρώτη Σχολή Φυσικοθεραπείας λειτούργησε στο Γενικό Νοσοκομείο "Βασιλεύς Παύλος" στην Αθήνα το 1958. Το Φεβρουάριο του 1974 λειτούργησαν  Τμήματα  Φυσικοθεραπείας στα Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαιδεύσεως (Κ.Α.Τ.Ε.) Θεσσαλονίκης και Αθήνας, τα οποία το 1975 μετονομάστηκαν σε Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.). Από το 1983 έως και σήμερα, τα Τμήματα Φυσικοθεραπείας λειτουργούν στο πλαίσιο της Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Λαμίας, βάσει του Ν.1404/83, αναβαθμισμένα και με προοπτική για ακόμη μεγαλύτερη, χρόνο με το χρόνο, βελτίωση.

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και την μετάδοση των γνώσεων στην Επιστήμη και την τεχνολογία, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικοθεραπείας, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα. Επίσης, να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

 Το Πρόγραμμα Σπουδών που έχουμε αναπτύξει είναι ένα από τα πληρέστερα προγράμματα ανάλογων σπουδών στην Ευρώπη. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων . Η βαθειά γνώση των έμπειρων και καταξιωμένων καθηγητών του τμήματός μας σε συνδυασμό με το δυναμισμό και την ανησυχία των νέων επιστημόνων που πλαισιώνουν το διδακτικό προσωπικό του τμήματος δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την αποτελεσματική και άμεση διάχυση της γνώσης προς όφελος των φοιτητών μας.

Σημαντική είναι άλλωστε και η συμβολή του τμήματος Φυσικοθεραπείας στην προαγωγή της έρευνας. Η δημιουργία και η συμμετοχή σε πολύ αναγνωρισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα αλλά και η λειτουργία σημαντικού αριθμού εργαστηρίων συμβάλλει στην ενίσχυση της ερευνητικής προσπάθειας όλων των μελών του διδακτικού προσωπικού ενώ συνδράμει αποφασιστικά και στη δημιουργία των επιστημόνων του μέλλοντος.

Η ιστοσελίδα του τμήματος Φυσικοθεραπείας περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες και για τους τωρινούς αλλά και για τους μελλοντικούς φοιτητές του τμήματος. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών του προπτυχιακού αλλά και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα για τα μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος καθώς και άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες.

Αποτελεί βαθειά μας πίστη ότι η διαδικασία της γνώσης και της μάθησης δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιορίζεται και να εξαντλείται μέσα στα πλαίσια της εξεταστικής περιόδου ή της εξεταστέας ύλης. Σκοπός μας δεν είναι να δημιουργήσουμε απλά και μόνο φυσικοθεραπευτές. Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε ολοκληρωμένους φυσικοθεραπευτές.

Τσιλιγγίρη  Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Πρόεδρος του Τμήματος